• Situación: Boboras. Ourense.
  • Promotor: Consellería de cultura, Educación, F.P. e Universidades.