• Situación: Merelle. Ordes.
  • Promotor: Concello de Ordes.