• Situación: Parque Adolfo Suarez, s/n. A Coruña.
  • Promotor: Concello de A Coruña