• Situación: Avda. Arsenio Iglesias nº34. Arteixo.
  • Promotor: Concello de Arteixo