• Situación: Rúa Carballo Calero s/n. Carballo
  • Promotor: Concello de Carballo