• Situación: Avenida do exército – A Coruña
  • Promotor: Privado