• Situación: Rúa deputación nº 14. Friol
  • Promotor: Concello de Friol