Más información

  • Situación: Carballo. A Coruña.
  • Promotor: Consellería de Cultura, Educación E O.U.