• Situación: Neaño. Cabana de Bergantiños. A Coruña
  • Promotor: Concello de Cabana de Bergantiños