• Situación: Rúa Buenos Aires, s/n. A Laracha
  • Promotor: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria